Silna organizacja

Silna organizacja

Nasi specjaliści od łańcucha dostaw zapewniający efektywność usług zarządzają naszym centralnym magazynem w Kassel.

Zgodność z przepisami ECM

Nasi specjaliści od łańcucha dostaw zapewniający efektywność usług zarządzają naszym centralnym magazynem w Kassel.
Zasady utrzymania pojazdów kolejowych zostały określone na szczeblu Unii Europejskiej w rozporządzeniu dotyczącym podmiotów odpowiedzialnych za utrzymanie (Entity in Charge of Maintenance – ECM). Firma mgw Service posiada certyfikację zgodności swojej działalności z unijnym rozporządzeniem. Nasza działalność podlega również audytowi przeprowadzanemu przez niezależny podmiot trzeci.

Organizacja utrzymania w mgw Service jest lustrzanym odbiciem funkcji 1 do 4 podmiotu odpowiedzialnego za utrzymanie, dzięki czemu każda osoba ma pełną jasność co do swojej roli i odpowiedzialności:

 • ECM 1 monitoruje trzy pozostałe funkcje i zarządza nimi, a także sprawuje ogólną odpowiedzialność za utrzymanie
 • ECM 2 obejmuje rozwój utrzymania, w tym wdrażanie nowych koncepcji utrzymania, dokumentację, zasady i standardy oraz procesy IT
 • ECM 3 i 4 obejmują czynności utrzymania oraz zarządzanie elementami takimi jak:
  • Zarządzanie flotą
  • Realizacja utrzymania
  • Planiści utrzymania
  • Infolinia techniczna
  • Technicy serwisowi (mobilni i lokalni)
  • Dokumentacja czynności utrzymania w Centrum Informacyjnym dla klientów i w zakładach napraw (zakładzie mgw Service w Krefeld oraz szerokiej sieci warsztatów naszych partnerów)
  • System zarządzania częściami zamiennymi w tym współpraca z dostawcami części zamiennych

Warsztat utrzymania zdefiniowany jest jako jednostka posiadająca strukturę zarządzania oraz procesy, wykwalifikowanych pracowników zajmujących się utrzymaniem, a także narzędzia i instalacje potrzebne do utrzymania całego pojazdu lub jego podzespołów/części. Zespoły mobilne, pracujące samodzielnie albo korzystające z zaplecza w punkcie utrzymania, również świadczą usługi w zakresie utrzymania.

 

Bezpieczeństwo

W utrzymaniu pojazdów kolejowych ważną rolę odgrywają elementy takie jak dostępność pojazdów, uwarunkowania operacyjne czy handlowe, jednak kluczową kwestią, do której podchodzimy bezkompromisowo, jest bezpieczeństwo. Dostarczanie pojazdów, które klienci będą mogli bezpiecznie eksploatować w swojej sieci pozostaje naszym absolutnym priorytetem od momentu powstania naszej spółki dekadę temu.

Zachowanie najwyższych standardów bezpieczeństwa pojazdów trakcyjnych przez mgw Service potwierdza niezależna certyfikacja. Ramy prawne w Unii Europejskiej ulegają dalszym zmianom, w szczególności w wyniku Dyrektywy 2016/798, w sprawie bezpieczeństwa kolei obejmującej obszary takie jak ECM (podmioty odpowiedzialne za utrzymanie), wspólne metody oceny bezpieczeństwa oraz ocenę ryzyka. Nasza organizacja dostosowuje się do zmieniających się ram prawnych, a wszystkie wymienione wyżej przepisy są w pełni uwzględnione w naszych programach utrzymania.

Obecnie mgw Service posiada certyfikaty zgodności z Rozporządzeniem UE/445/2011 oraz normą zarządzania jakością DIN EN ISO 9001:2015.

Inne

Innowacje

Innovation

System zarządzania częściami zamiennymi

Nasza sieć

Our network
load