solution on-demand maintenance - mgw Service
On demand maintenance

Utrzymanie na życzenie

Umowa na pełne utrzymanie obejmuje szeroki zakres podstawowych usług utrzymania, z których każda może być również realizowana osobno przez mgw Service na zlecenie klienta. Podstawowe usługi utrzymaniowe obejmują:

 

  • Czynności utrzymania zapobiegawczego wszystkich poziomów utrzymania po określonym przebiegu (N, I1, I2, I3, F1, F2, F3, itd.)
  • Okresowe utrzymanie zapobiegawcze takie jak przeglądy automatycznych systemów sterowania pociągiem (EBICAB, SCMT, ATSS/ZUB123, ETCS, LZB/PZB, MIREL, SHP, EVM, itd.), radiołączność pociągowa, przegląd hamulców, kontrola zbiorników ciśnieniowych
  • Kontrola zbiorników ciśnieniowych
  • Wymiana szyby czołowej
  • Kontrola odbioru technicznego
  • Ultradźwiękowe badanie kół i osi
  • Reprofilacja kół w zakładzie mgw Service w Krefeld lub we współpracy z naszymi partnerami w innych krajach
  • Czyszczenie lokomotyw w zakładzie mgw Service w Krefeld
  • Kontrola defektoskopowa i naprawy korekcyjne na zlecenie klienta.

 

Realizujemy również inne usługi utrzymania, takie jak aktualizacja oprogramowania czy odczyt danych.

 

Inne Rozwiązania
load