solution full service maintenance de locomotives
Full service maintenance

Pełne utrzymanie

Jeśli Państwa potrzeby dotyczą usług utrzymania w ramach przewidywalnego i ustalonego z góry budżetu w perspektywie długoterminowej, idealnym rozwiązaniem jest umowa na pełne utrzymanie, która przenosi ryzyko awarii pojazdu i związane z tym koszty na mgw Service. Gwarantujemy Państwu bezpieczeństwo i jakość, a nasz personel administracyjny i techniczny w pełni zrealizuje Państwa oczekiwania.

Opcja ta oferuje możliwość dostosowania jej do specyficznych wymogów Klienta w zakresie wykonywanych przez nas usług lub utrzymania specyficznych lokomotyw. Możemy również dostosować geograficzny zasięg usług, umożliwiając Państwu obsługę korytarzy transportu towarowego takich jak Warszawa-Rotterdam/Amsterdam-Genua czy też Katrineholm-Helsinborg-Krefeld.

Gwarancja wydajności

W ramach opcji pełnego utrzymania wykonujemy wszelkie czynności zapobiegawcze. W przypadku utrzymania naprawczego podajemy Państwu gwarantowany czas naprawy i dostarczamy odpowiednie części zamienne. Wszelkie informacje znajdziecie Państwo w naszym Centrum Informacyjnym dla klientów online, które zapewnia:

  • możliwość monitorowania i planowania utrzymania zapobiegawczego i naprawczego
  • dostęp do dokumentacji gwarantujący pełną identyfikowalność i zgodność ze standardami ECM
  • szczegółową sprawozdawczość online w odniesieniu do usług i lokomotyw, a także wskaźniki naszej wydajności dotyczące czasu naprawy.

 

mgw Service może również zlecić część usług kompleksowego utrzymania Państwa zespołom serwisowym w Państwa lokalizacji.
Gotowość do interwencji tam, gdzie jest to potrzebne i w dowolnym momencie to podstawowy element opcji pełnego utrzymania lokomotyw.

Aby to osiągnąć, korzystamy z wielorakich zasobów obejmujących:

  • Infolinię techniczną, działającą 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę w kilku językach. Do obsługi Państwa połączenia dostępny jest technik serwisowy i tłumacz
  • Techników serwisu mobilnego mogących rozwiązać problemy techniczne niewymagające przewozu pojazdu do zakładu serwisowego
  • Sieć zakładów serwisowych należących do mgw Service lub do współpracujących z nami usługodawców z całej Europy
  • Szeroki asortyment części zamiennych do lokomotyw i skuteczny łańcuch dostaw.

 

Bliska współpraca z klientem

Jeśli chcą Państwo nie tylko powierzyć nam pełne utrzymanie pojazdów kolejowych, ale również zwiększyć efektywność aktywów, możemy Państwu zaoferować strategiczne partnerstwo. Wspólnie będziemy w stanie zapewnić poprawę kosztów utrzymania, optymalizację planów utrzymania oraz dodatkową obsługę innych rodzajów pojazdów lub innych lokalizacji.

Cena usługi pełnego utrzymania obliczana jest w formie opłaty od przejechanego kilometra. Aby zapewnić realizację wyznaczonych celów:

  • Zapewniamy, by kompetencje naszych techników serwisowych były dostosowane do najnowszych systemów używanych w lokomotywach dzięki szkoleniom w oficjalnie zatwierdzonych ośrodkach
  • Posiadamy kompleksowy system zarządzania jakością i ECM
  • Nasze rozwiązania wdrażamy jak najbliżej Państwa lokalizacji

Sieć 70

warsztatów partnerskich i zespołów mobilnych w całej Europie

24/7

Infolinia techniczna w kilku językach

2

certyfikaty: ECM i ISO 9001:2015

63,000

Zapas ponad 63 000 części zamiennych

Nasze usługi w praktyce

Obsługa przewozów transgranicznych w Europie

W przypadku działalności obejmującej transgraniczne przewozy towarowe lub pasażerskie, możemy zapewnić usługi utrzymania dostosowane do obsługiwanych tras.

Wymagania klienta

Przewoźnik towarowy zdecydował się na umowę pełnego utrzymania z mgw Service, ponieważ poszukiwał pojedynczego usługodawcy będącego w stanie zapewnić długoterminowe utrzymanie w trzech krajach obsługiwanych przez lokomotywy BR185. Towary przewożone są ze Szwecji (Katrineholm) do Niemiec (Krefeld) przez Danię (Padborg).

Świadczone usługi

Odpowiadamy na potrzeby klienta świadcząc usługi w naszych własnych zakładach zarówno w Hallsberg w Szwecji – dokąd istnieje łatwy dojazd z oddalonego o 80 km Katrineholm, w ramach planowego utrzymania zapobiegawczego oraz w przypadku problemów, których nie można rozwiązać na miejscu, jak i w Krefeld. Jednocześnie warsztat naszego partnera w Padborg jest w stanie zająć się nagłymi przypadkami. Nasi mobilni technicy w Niemczech i Szwecji są również gotowi do szybkiej interwencji 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu na całej obsługiwanej przez klienta trasie.

Wartość dodana mgw Service

Nasze rozwiązanie zapewnia pełną obsługę klienta, gdyż na obu krańcach trasy znajdują się zakłady serwisowe, zaś pomiędzy nimi dysponujemy dodatkowymi zasobami. Dzięki temu zapewniona jest wysoka dostępność lokomotyw klienta, co wpływa na koszt ich użytkowania. Dodatkowo prowadzimy również naprawy okresowe tych lokomotyw (naprawy R1 i R2).

Współpraca z siecią serwisową klienta

Aby zaoferować klientom rozwiązania jak najlepiej dostosowane do ich potrzeb, jesteśmy gotowi na różne formy współpracy. Mogą one obejmować zlecenie wykonania niektórych usług klientowi.

 

Wymagania klienta

Spółka z południowych Niemiec posiadająca własny warsztat serwisowy była w stanie realizować standardowe czynności utrzymania zapobiegawczego, a także część procedur naprawczych. Zdecydowała się jednak na umowę na pełne utrzymanie taboru, chcąc, aby nasza firma przejęła w pełni odpowiedzialność za dostępność taboru kolejowego, przy jednoczesnym zleceniu części zadań warsztatowi klienta.

Świadczone usługi

Przyjęte rozwiązanie zakładało podpisanie umowy na pełne utrzymanie taboru, a następnie dodatkowego kontraktu outsourcingowego, w ramach którego całość utrzymania zapobiegawczego zleca się klientowi. Dokładny zakres i koszt prac zleconych warsztatowi klienta został jasno określony w umowie.

Wartość dodana mgw Service

Takie rozwiązanie pozwoliło w pełni sprostać różnym wymogom klienta. Klient ma w szczególności gwarancję wykorzystania własnego zaplecza serwisowego w czasie trwania umowy. Jednocześnie mgw Service ma dostęp do zakładu serwisowania w niemieckim regionie, w którym nie istniała żadna alternatywa dla tego rodzaju lokomotyw.

Strategiczne partnerstwo w zakresie utrzymania

Dotychczasowy klient zwrócił się do mgw Service poszukując szeroko zakrojonego strategicznego porozumienia w zakresie utrzymania i usprawnienia działalności biznesowej.

Wymagania klienta

Nasz wieloletni klient korzystający z usług kompleksowego utrzymania przyjął nową strategię biznesową zakładającą wzrost wolumenu przewozów i obecności geograficznej. Aby to osiągnąć, chciał on zawrzeć umowę serwisową oferującą skalowalność, efektywność kosztową, bardziej wydajne utrzymanie i planowanie, nowe lokalizacje oraz możliwość serwisowania nowych rodzajów lokomotyw.

Świadczone usługi

Firma mgw Service realizuje usługi we wszystkich tych obszarach, oferując najwyższej klasy rozwiązania. Zapewniamy naszemu klientowi elastyczność, całodobowy dostęp do pomocy, efektywność kosztową i zobowiązanie do doskonałości we wszystkich naszych działaniach. Usługi te świadczone są w krajach dotychczas obsługiwanych przez klienta, a także w nowych lokalizacjach.

Wartość dodana mgw Service

Oferowane przez nas programy usprawnień obejmują swoim zakresem dostępność taboru kolejowego, niezawodność i koszty utrzymania. Są one wyszczególnione w umowie. Te ambitne cele dotyczące wydajności nie tylko przynoszą korzyści klientowi, ale pozwalają również na zwiększenie zakresu usług oferowanych przez mgw Service.

Współpraca techniczna między Francją i Niemcami

Nasze zespo?y w obu krajach wspó?pracuj? przy realizacji umowy na utrzymanie zapewniaj?c elastyczno?? i optymalne planowanie.

 

Wymagania klienta

Nasz klient chciał zawrzeć umowę na pełne utrzymanie spalinowych lokomotyw manewrowych typu Y 8000, zapewniającą elastyczność w postaci możliwości samodzielnego wykonywania części czynności utrzymania w razie zaistnienia takiej potrzeby.

Świadczone usługi

Utrzymanie zapobiegawcze realizowane jest albo w zakładach wykwalikowanego partnera utrzymaniowego mgw Service albo w lokalizacji przewoźnika kolejowego, zaś utrzymanie naprawcze zapewniają nasze mobilne zespoły z północnej i wschodniej Francji. Usługi te wykonywane są w pełnej zgodności z przepisami ECM. Za zarządzanie flotą odpowiedzialne jest nasze biuro w Strasburgu, zaś zarządzaniem i dystrybucją części zamiennych zajmują się zespoły w Kassel.

Wartość dodana mgw Service

Nasza lokalizacja w pobliżu warsztatów serwisowania jest wygodnym rozwiązaniem, które skróciło czas potrzebny na transport lokomotyw. Jednocześnie przewoźnik korzysta z opcji samodzielnego wykonania części utrzymania zapobiegawczego. Doświadczenie pokazało również, że mgw Service udało się zoptymalizować plan utrzymania lokomotyw. Zapewniane jest również strzeżenie zaparkowanych pojazdów i szybki powrót do jazdy.

Inne Rozwiązania
load