heavy maintenance locomotives - mgw Service
Heavy maintenance

Naprawy lokomotyw

Okresowe utrzymanie zapobiegawcze stanowi podstawę odpowiedniego funkcjonowania pojazdów kolejowych. Z biegiem czasu ich zużycie wymaga jednak przeprowadzenia dogłębnego przeglądu, czyli naprawy rewizyjnej lub głównej.

Naprawy lokomotyw

Okresowe utrzymanie zapobiegawcze stanowi podstawę odpowiedniego funkcjonowania pojazdów kolejowych. Z biegiem czasu ich zużycie wymaga jednak przeprowadzenia dogłębnego przeglądu lokomotywy, czyli naprawy okresowej llub naprawy głównej. W zależności od planu utrzymania producenta lokomotyw, mgw Service przeprowadza taką naprawę po 8 latach eksploatacji lub przy przebiegu wynoszącym od 1 000 000 do 1 200 000 km (naprawa typu R1/P4), czy też po 16 latach lub przy przebiegu wynoszącym od 2 000 000 do 2 400 000 km (naprawa typu R2/P5). W czasie naprawy trwającej około czterech tygodni w przypadku naprawy R1/P4 i sześciu tygodni w przypadku naprawy R2/P5 przeprowadza się całkowity demontaż pojazdu trakcyjnego. Dokonuje się przeglądu podzespołów takich jak układ hamulcowy, wózki i wentylatory, a w razie konieczności dokonuje się wymiany części. Po ponownym zmontowaniu pojazd przechodzi próbę eksploatacyjną, aby upewnić się, że będzie mógł bezpiecznie jeździć w kolejnych latach.

 

Usługi najwyższej jakości

Przeprowadzanie napraw przy zachowaniu odpowiednich standardów ma ogromne znaczenie dla bezpieczeństwa i wartości Państwa aktywów w perspektywie długoterminowej. Mamy duże doświadczenie w naprawach nowoczesnych lokomotyw elektrycznych. Przeprowadziliśmy ponad 80 napraw od czasu naszego pierwszego projektu w roku 2011. Odnotowujemy bardzo wysoki poziom satysfakcji klientów, zarówno w odniesieniu do jakości wykonywanych usług jak i terminowego oddania lokomotywy. W roku 2017 zrealizowaliśmy naprawę rekordowej liczby 26 pojazdów trakcyjnych.

Naprawy lokomotyw przeprowadzane są albo w zakładzie mgw Service w Krefeld albo w innym odpowiednio wyposażonym zakładzie napraw. Możemy również przeprowadzić naprawę w Państwa warsztacie, korzystając z Państwa aktywów z obopólną korzyścią.

 

2011

Naprawy okresowe i główne przeprowadzone od 2011 r.

26

napraw okresowych i głównych w 2017 r.

Oddany

szczegółowy zakres czynności utrzymaniowych i optymalna, terminowa realizacja

Naprawy powypadkowe

Jeśli Państwa pojazd uległ wypadkowi, mgw Service może zająć się wykonaniem pewnych czynności naprawczych. Jeżeli zakres prac wykracza poza nasze kompetencje techniczne, współpracujemy z odpowiednim podmiotem, najczęściej z producentem pojazdu. W takim przypadku możemy zająć się na Państwa zlecenie zarządzaniem całym procesem naprawy, biorąc na siebie kontakty z wykonawcami usług, dostawcami części, ekspertami technicznymi, ubezpieczycielami i innymi właściwymi podmiotami. Pozwoli to Państwu mieć jednego partnera – mgw Service – i skupić się na Państwa podstawowej działalności.

Nasze usługi w praktyce

Naprawa lokomotywy BR185

Gdy uszkodzona lokomotywa wymagała znaczącej naprawy, przewoźnik zdecydował się powierzyć zarządzanie wszystkimi etapami tego procesu mgw Service.

Wymagania klienta

Lokomotywa BR185 należąca do klienta mającego umowę na pełne utrzymanie uległa poważnemu uszkodzeniu w wypadku i wymagała naprawy. Biorąc pod uwagę skalę uszkodzeń, klient chciał zlecić całość projektu podmiotowi, który będzie w stanie nadzorować czynności naprawcze i współpracować z szeregiem podmiotów trzecich.

Świadczone usługi

Firma mgw Service zarządzająca tym projektem wybrała zakład naprawczy, w tym przypadku zakład producenta lokomotywy, a także ustaliła zakres, koszt i harmonogram czynności naprawczych. Zajmowaliśmy się również kontaktami z ekspertami technicznymi i firmą ubezpieczeniową i regularnie spotykaliśmy się z producentem pojazdu. Nasz zespół zapewnił koordynację między producentem a klientem w odniesieniu do decyzji dotyczących kosztów, a także zajął się odbiorem końcowym.

Wartość dodana mgw Service

Dzięki zapewnieniu pełnej obsługi, klient nie musiał bezpośrednio angażować się w naprawę, otrzymał informacje na temat szczegółowej struktury kosztów i mógł na nas liczyć w zakresie reprezentowania jego interesów co do optymalizacji kosztów, jakości i terminowej realizacji prac naprawczych.

Inne Rozwiązania
load