About Us

O nas

Jesteśmy specjalistami w dziedzinie utrzymania lokomotyw elektrycznych i spalinowych pochodzących od wielu producentów, przeznaczonych do przewozów towarowych i pasażerskich w całej Europie. Odpowiadamy na Państwa potrzeby biznesowe w zakresie efektywnych pod względem kosztów usług utrzymania pojazdów kolejowych, spełniających najwyższe standardy bezpieczeństwa. Oferujemy dostosowane do indywidualnych potrzeb klienta rozwiązania, które zapewniają niezawodność i dostępność taboru w każdych okolicznościach.

W naszych zespołach pracują inżynierowie, technicy serwisowania, planiści utrzymania oraz specjaliści gospodarki materiałowej. Dzięki szerokiemu asortymentowi części zamiennych do lokomotyw i skutecznemu łańcuchowi dostaw jesteśmy w stanie szybko reagować na wszelkie problemy techniczne. Posiadamy własne zakłady naprawcze, współpracujemy także z rozbudowaną siecią kwalifikowanych partnerów utrzymaniowych. Działając z zachowaniem najwyższych norm bezpieczeństwa, ECM i jakości, mgw Service pragnie służyć klientom i wspierać ich w osiąganiu celów biznesowych. Zapewniamy Państwu pomoc zawsze, gdy jest ona potrzebna.

 

Historia naszej firmy

Liberalizacja rynku przewozów towarowych pod koniec lat dziewięćdziesiątych doprowadziła do pojawienia się nowych, prywatnych operatorów i wprowadzenia konkurencji na rynku kolejowym. Firma mgw Service została założona w 2005 r. przez dwóch przedsiębiorców w odpowiedzi na zwiększający się popyt na utrzymanie pojazdów kolejowych. Jakość i niezawodność oferowanych usług szybko przełożyły się na rozwój naszej działalności, zarówno pod względem liczby obsługiwanych klientów, jak i liczby lokomotyw objętych umowami serwisowymi.

Kontynuując swój rozwój, firma rozszerzyła sieć utrzymania poza Kassel i Krefeld na szereg zakładów partnerskich w całej Europie. W 2017 r. firma mgw Service dołączyła do grupy Akiem. Firma posiada jasną strategię rozwoju i może liczyć na wsparcie nowego akcjonariusza w jej realizacji. Podstawową cechą naszej spółki i jej pracowników pozostaje duch przedsiębiorczości. Staramy się stale rozszerzać naszą ofertę w zakresie utrzymania taboru, co czyni z mgw Service prawdziwie wyjątkowego usługodawcę.

Nasze wartości i zobowiązania

Transport kolejowy to złożony system, na który składa się szereg czynników: technicznych, logistycznych, prawnych i ludzkich. Problem z taborem kolejowym w którymkolwiek z tych obszarów może mieć poważne konsekwencje dla Państwa działalności biznesowej w zakresie kosztów czy poziomu usług dla pasażerów lub klientów przewozów towarowych. Jednocześnie najważniejsze musi być dla nas bezpieczeństwo kolei – dlatego w sposób absolutnie rygorystyczny podchodzimy do zgodności z odpowiednimi standardami.

 

Zobowiązujemy się do rozwiązania problemów z utrzymaniem taboru, z którymi borykają się przewoźnicy kolejowi, aby mogli skoncentrować się na podstawowej działalności. Nasze dostosowane do indywidualnych potrzeb klientów rozwiązania są niezawodne, wydajne pod względem kosztów i wysoce elastyczne i w efekcie zapewniają wysoką dostępność Państwa taboru kolejowego.

Zarówno dziś, jak i w przyszłości, możemy złożyć wyjątkową obietnicę, że nigdy Państwa nie zawiedziemy.

 

Działalność mgw Service opiera się na pięciu wartościach gwarantujących, że Państwa potrzeby są zawsze naszym priorytetem.

 

 


Działalność mgw Service opiera się na pięciu wartościach gwarantujących, że Państwa potrzeby są zawsze naszym priorytetem.
Kompetencje

Zapewniamy zgodność naszych kompetencji technicznych z najnowocześniejszą wiedzą, tak aby pracownicy w naszych zakładach i w terenie byli w stanie wywiązać się ze swoich zobowiązań.
Działanie blisko klienta

Działanie blisko Państwa jest dla nas kluczowe. Oferujemy nasze rozwiązania tam, gdzie ich Państwo potrzebują i wtedy, kiedy jest to konieczne, współpracując w razie potrzeby z naszymi partnerami.

 Zaangażowanie

Nasi pracownicy i partnerzy są w pełni zaangażowani w zapewnienie najwyższego poziomu dostępności Państwa pojazdów kolejowych i utrzymanie Państwa taboru w ruchu.Innowacyjność

Technologia budowy i utrzymania lokomotyw stale się zmienia. Nieustannie poszukujemy innowacyjnych i coraz bardziej zaawansowanych rozwiązań.
Szacunek

Podstawą dobrych relacji jest szacunek do ludzi i słuchanie naszych partnerów. Wykazujemy się szacunkiem w naszych kontaktach z klientami i z naszymi pracownikami.

Nasza organizacja

Sprawna organizacja

 

Centralnym punktem naszej sieci utrzymania jest siedziba w Kassel zapewniająca koordynację, administrację i funkcjonowanie kluczowych działów. Zespół pracujący w Kassel pełni rolę „wieży kontrolnej” w naszej organizacji i zajmuje się dokumentacją utrzymaniową, działalnością inżynieryjną i planistyczną, a także zaopatrzeniem w części zamienne do lokomotyw i innymi elementami łańcucha dostaw. Jest to sprawna organizacja zapewniająca szybkie reagowanie na potrzeby klientów.

 

W Kassel znajduje się również dział IT i dział finansowy firmy. Naszą podstawową działalnością jest świadczenie usług utrzymania, dostarczanie części zamiennych i zapewnienie doświadczonych techników zawsze, gdy tabor klienta wymaga utrzymania zapobiegawczego lub naprawczego. Wysokie standardy wydajności i jakości usług świadczonych przez pracowników mgw Service odegrały kluczową rolę w zapewnieniu sukcesu naszej firmy w ciągu ostatniej dekady.

 

Zespół specjalistów od utrzymania

 

Działalność związana z utrzymaniem taboru kolejowego wiąże się z dużą odpowiedzialnością. Kluczowe znaczenie ma bezpieczeństwo. W firmie mgw Service jesteśmy przywiązani do spełniania najwyższych standardów obowiązujących w naszym sektorze, w tym unijnego standardu ECM (podmiotu odpowiedzialnego za utrzymanie). Aby zachować najwyższą jakość usług świadczonych klientom, firma wprowadziła kompleksowy proces zarządzania kompetencjami.

 

Nasi technicy regularnie uczestniczą w szkoleniach dotyczących wszystkich aspektów systemów technicznych lokomotyw odbywających się w zatwierdzonych ośrodkach szkoleniowych. Po ukończeniu kursów otrzymują oni odpowiednie certyfikaty, które rejestrujemy w firmowej bazie danych zarządzania kompetencjami.

 

Gdy planujemy prace serwisowe, system zarządzania kompetencjami pozwala nam przypisać do danego projektu jedynie tych techników, którzy posiadają odpowiednie certyfikaty.