locomotive maintenance

Certyfikaty i kwalifikacje

Podmiot odpowiedzialny za utrzymanie (ECM) zgodnie z Rozporządzeniem UE/445/2011

ISO 9001:2015

 

Ultradźwiękowe badanie kół i wałów

  • Certyfikat W.S. w odniesieniu do badań nieniszczących (VT, UT) pojazdów i podzespołów w sektorze utrzymania kolejowego (+ logo WS Cert)
  • Świadectwo uznanego przez DB Cargo AG wykonawcy usług w zakresie badań nieniszczących (NDT) pojazdów kolejowych i ich podzespołów z procedurą kontroli wizualnej ZfP (VT)

 

Reprofilacja kół

  • Świadectwo uznanego przez DB Cargo AG wykonawcy usług w zakresie reprofilacji kół pojazdów kolejowych

 

Klejenie

  • Certyfikat TBB w odniesieniu do procesu klejenia pojazdów kolejowych i ich elementów zgodnie z normą DIN 6701

Eksperci utrzymania lokomowtyw

Nasze usługi utrzymaniowe obejmują szeroką gamę lokomotyw elektrycznych i spalinowych pochodzących od różnych producentów. Dowiedz się więcej
locomotive and maintenance know how